• FOTO: Åshild Irgens (Illustrasjon)

Mannen føler seg dradd mellom arbeid og familieliv. Er han arbeidsnarkoman?

Konen mener han nærmest er besatt av jobben.