• 
               Utstyr brukt under en operasjon ved Rikshospitalet.
    Utstyr brukt under en operasjon ved Rikshospitalet. FOTO: Stig B. Hansen

Fallhøyden på operasjonsstuen

Tenk deg at livet ditt er i kirurgens hender. Tenk så at legen er et vanlig, feilbarlig menneske.