Fangeøyen

De innsatte vil ikke hjem fra Ulvsnesøy. Kan det bli for bra i fengsel?