• 
               I Folkehelseinstituttets referanselab for influensa analyseres sesongens norske influensavirus.
    I Folkehelseinstituttets referanselab for influensa analyseres sesongens norske influensavirus. FOTO: Monica Strømdahl

Hundre år etter spanskesyken: Kan en ny norsk vaksine omsider gi oss overtaket mot influensa?

Dagens våpen mot influensa produseres i befruktede hønseegg. De er ikke gode nok til å stanse en fremtidig pandemi. Norskere forskere kan endre på alt det.