• ILLUSTRASJON: ÅSHILD IRGENS

Frode Thuen: Hvem er jeg – egentlig?

Identiteten vår er ikke hogd i sten. Vi former den gjennom hele livet.