• FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Svigerforeldrene drikker for mye

Hvordan kan familien nå frem til dem med sine bekymringer?