• FOTO: Åshild Irgens

Frode Thuen: Huset flyter over av ting

Hun tror mannen lider av samlemani. Det er lite plass igjen til resten av familien.