• 
               STOLT: I løpet av de siste årene har folkene i Appalacheregionen blitt stadig stoltere av kulturen sin, som ofte har blitt latterliggjort, forteller Suzie Nixon Flaherty.
    STOLT: I løpet av de siste årene har folkene i Appalacheregionen blitt stadig stoltere av kulturen sin, som ofte har blitt latterliggjort, forteller Suzie Nixon Flaherty. FOTO: Martin Slottemo Lyngstad

Suzie Flaherty er en hvit, blond amerikansk forstadsfrue. Likevel har hun møtt fordommer hele livet.

En hel verden prøver å forstå hvorfor den hvite arbeiderklassen i USA gjør opprør. Svaret ligger 400 år tilbake i tid, mener forfatter Nancy Isenberg.