• 
               MS Rigel blir raskt oppdaget etter å ha forsøkt å forflytte seg da dagen er på sitt lyseste. Skipet blir truffet av lufttorpedoer og er i ferd med å synke. | En av de militære følgeskipene forsøker å komme til for å berge overlevende.
    MS Rigel blir raskt oppdaget etter å ha forsøkt å forflytte seg da dagen er på sitt lyseste. Skipet blir truffet av lufttorpedoer og er i ferd med å synke. | En av de militære følgeskipene forsøker å komme til for å berge overlevende. FOTO: Imperial War Museum/Rigel – Norges

Bombingen

Rett før MS Rigel forliste, fikk de allierte bombeflyene tillatelse til å angripe skip langs norskekysten, viser ukjent dokumentasjon.