• 
               Privatetterforsker Tore Sandberg har til sammen endret ti uriktige dommer og har stort sett gått fra suksess til suksess i sin kamp for rettssikkerheten. Når han nå vil få frikjent Per og Veronica Orderud, mener mange han har tatt seg vann over hodet. – Jeg tenker overhodet ikke på min egen fallhøyde, sier han.
    Privatetterforsker Tore Sandberg har til sammen endret ti uriktige dommer og har stort sett gått fra suksess til suksess i sin kamp for rettssikkerheten. Når han nå vil få frikjent Per og Veronica Orderud, mener mange han har tatt seg vann over hodet. – Jeg tenker overhodet ikke på min egen fallhøyde, sier han. FOTO: Paal Audestad

Tore Sandberg: Kongen av True Crime

Tore Sandberg er ikke sikker på om Per og Veronica Orderud er uskyldige. Men han mener å vite hvem som skjøt.