Fristen for forhandlingene var ved midnatt. Hvis partene ikke hadde blitt enige ville NISO ta ut 69 spillere i seks ishockeyklubber i streik fra tirsdag.

– Det er veldig gledelig at vi kom i mål. Det har vært en lang dag, men vi har jobbet bra. På vegne av våre utøvere og medlemmer er vi veldig godt fornøyd med resultatet, sier NISOs forbundsleder, Joachim Walltin til NTB.

– Da slipper vi en streik, som er en stor belastning for alle involverte.

Walltin sier partene sto bom fast på ganske mye, og at det var stor avstand før partene møttes mandag, blant annet når det gjelder minstelønn.

I en pressemelding heter det at «spørsmål om minstelønn og karriereforberedende tiltak blir ikke en del av overenskomsten, men partene sender en anmodning til blant annet de ulike særforbundene om å vurdere disse punktene.»

NISOs nettsider opplyses det at det blir sendt anmodning innen 1. desember til særforbundene (håndball/ishockey) fra NISO og Abelia «om å oppjustere gjeldende minimumslønn for utøvere med profesjonell kontrakt der hensynet til både utøver og klubb ivaretas, med virkning fra det tidspunkt dette tidligst kan gjennomføres for hvert enkelt særforbund.»

– Det har vi gode erfaringer med fra tidligere. Vi er sikker på at vi vil oppnå et godt utfall for våre medlemmer, sier Waltin.

Utfordrende utgangspunkt

– Vi hadde et ganske utfordrende utgangspunkt, men begge parter har vært villige til å bevege seg i meklingen, og vi er glade for at vi nå kom til enighet, sier advokat Thomas Urdal Johnsen, som har vært forhandlingsleder for Abelia/NHO Idrett.

Ifølge en pressemelding fra Abelia heter det, i tillegg til spørsmålet om minstelønn, at overenskomsten innebærer følgende:

  • Spørsmål om minstelønn og karriereforberedende tiltak blir ikke en del av overenskomsten, men partene sender en anmodning til blant annet de ulike særforbundene om å vurdere disse punktene.
  • Det blir en ny bestemmelse i overenskomsten om spillernes mentale helse.
  • Det blir en ny bestemmelse om doping og kampfiksing i overenskomsten, som viser til gjeldende regler i idretten.
  • Bestemmelsen om reisetid er omformulert.

Kan fortsette som før

– Med endringene vil dette fortsatt være en overenskomst som er godt tilpasset alle tre idretter som er omfattet av den. Det viktigste for oss er at klubbene nå kan fortsette sitt gode arbeid som tidligere, sier Johnsen.

NISO krevde at minstelønnen blir hevet til 4000 kroner i måneden. I dag har spillere i håndball og ishockey med profesjonelle kontrakter et minstekrav på bare en firedel av dette.

En streik blant norske ishockeyspillere ville vært den første noensinne.

Siden det er færre organiserte klubber og spillere i håndballen enn i ishockey og fotball, ville omfanget ved en eventuell streik der blitt mindre.

(©NTB)