Lars Petter Nordhaug rykket, sprengte feltet, rykket på nytt, og vant Arctic-åpningsetappen til Nordkapp.

Torsdag gikk startskudden for den nordnorske sykkelfesten Arctic Race of Norway. Og allerede på åpningsetappen, fra Hammerfest til Nordkapp, ble det skrevet historie.

Aldri før er det blitt arrangert sykkelritt av dette slaget så langt nord. Målgangen var lagt inne på Nordkapplatået på Magerøya, Europas nordligste punkt (Nordkapp fikk fastlandsforbindelse i 1999). Klippen som ligger over 300 meter over havetga en flott ramme for avslutningen på den 204 kilometer lange åpningsetappen.

Se arrangørens høydepunkter fra etappen i vinduet ovenfor.