Med et stortingsvalg på trappene, er valgkampen for alvor i gang. Innvandring, skatt, utdanning og helse skal diskuteres frem til nordmenn går til valgurnene den 11. september.

Denne artikkelen handler om det siste. Hvilket parti ønsker i størst grad en satsing på helse, fysisk aktivitet og et godt kosthold? Dette har Aktivitetsalliansen gjort en stor test på.

– Inaktivitet og overvekt blir vår største helseutfordring i årene som kommer. Bare halvparten av 15-åringene har et anbefalt aktivitetsnivå, mens kun hver femte voksen er aktiv nok. Det er så alvorlig at vi trenger konkrete handlinger, sier Lars Erik Mørk talsperson i Aktivitetsalliansen.

Lars Erik Mørk.
Aktivitetsalliansen

Forskjells-Norge på sitt mest brutale

Aktivitetsalliansen har altså gått gjennom partiprogrammene til de åtte stortingspartiene. Forpliktelser har blitt veid tyngre enn gode intensjoner. Vinneren av testen er SV.

– For fire år siden delte de seieren med KrF, men i likhet med Senterpartiet skuffer KrF med langt mindre forpliktende formuleringer i år. Arbeiderpartiet er det partiet som har forbedret partiprogrammet sitt mest innen fysisk aktivitet.

  • I bunnen av denne saken kan du se hvordan hvert parti ble vurdert.
– Vi er villige til å prioritere bort midler til store motorveier. Det gjør at vi kan bevilge mer til sykkel og gangveier, sier SV-leder Audun Lysbakken. Her er han på løpeseddelutdeling i Oslos gater forrige uke.
Siv Dolmen / siv dolmen

SV-leder Audun Lysbakken er naturligvis strålende fornøyd med å vinne testen. Han omtaler det som en viktig anerkjennelse.

– Det viser at vi har prioritert dette med fysisk aktivitet og folkehelse høyt. Vi tror at tiden er inne for at politikerne prioriterer dette ordentlig, sier Lysbakken.

Blant annet vil SV ha en times daglig aktivitet for skolebarna. De ønsker aktiv læring også i andre fag enn gymtimene.

Lysbakken mener at å lære barn å være fysisk aktive er noe av det viktigste politikerne kan gjøre for å motvirke den negative utviklingen som har vært i Norge den siste tiden.

– Når vi vet at det blir mer stillesitting og overvekt, så er det et politisk ansvar å legge opp til en strategi som kan ta oss i en annen retning. Vi må være villige til å investere noen av samfunnets ressurser, legge opp til at alle skal få like muligheter til å komme seg i bevegelse, sier Lysbakken.

Taperne av testen

I motsatt ende av skalaen finner vi Høyre og Frp.

– Regjeringspartiene Høyre og Frp har gjennomgående de minst forpliktende formuleringene innenfor områdene vi har vurdert, sier Mørk i Aktivitetsalliansen.

Dette sier Frp om testresultatene:

– En ting er hva som står i programmet, det aller viktigste er det vi faktisk gjør. Mye av dette ligger til kommunenes egne prioriteringer og hører mer hjemme i våre kommunalpolitiske program, svarer helsepolitisk talskvinne i Frp, Kari Kjønaas Kjøs.

Heller ikke Høyre er enige i testen til Aktivitetsalliansen. De mener de i løpet av de fire siste årene har levert på flere av områdene.

– Jeg er uenig i Aktivitetsalliansens vurdering av aktivitetspunktene i vårt program. Aktivitetsalliansen sier at det er lite forpliktende, men her har vi jo bevist vårt engasjement gjennom det vi har levert. Ingen bør være i tvil om at Høyre ønsker å tilrettelegge for at folk skal bevege seg mer, sier stortingsrepresentant i Høyre, Sveinung Stensland.

1. plass: SV med 20 poeng

SV utmerker seg med å love 1 time fysisk aktivitet og sunt gratis skolemåltid i skolen. Partiet lover gratis utlån av turutstyr i alle kommuner og satsing på syklister. SV har formuleringer innenfor reguleringsplaner som gir turmuligheter, men kunne vært mer konkrete enn «Norges stier, turveier og gang- og sykkelveier skal rustes opp». Det samme kan sies om formuleringene knyttet til aktiv arkitektur og design. Partiet scorer overraskende svakt på Aktivitet som medisin, men er likevel en soleklar totalvinner av folkehelsetesten.

2. plass (delt): Arbeiderpartiet med 16 poeng

Arbeiderpartiet lover daglig fysisk aktivitet i skolen og skolemåltid. De vil også innføre frukt i ungdomsskolen og vil jobbe for sunt kosthold blant barn og unge. AP går inn for gratis utlån av idrettsutstyr. Partiet vil også at alle skal ha kort vei til grøntområder og legge til rette for mer fysisk aktivitet. AP har ingen formuleringer om aktivitet som medisin og fremstår her som lite oppdaterte. Partiet vil investere mer i gang- og sykkelstier, men er mindre konkrete en del andre partier. AP kommer totalt sett på en delt annenplass i testen.

2. plass (delt): Miljøpartiet De Grønne med 16 poeng

MDG vil ha en storstilt utbygging av gang- og sykkelveier, sammenhengende ekspress-sykkelveier og bedre vedlikehold. De lover at sykkelandelen skal dobles i løpet av fire år. Til tross for høye ambisjoner på sykkel får de ørlite trekk for manglende konkretisering på bevilgningssiden. MDG går også inn for minst en time fysisk aktivitet i skolen og vil at uteområder skal gjøres mer egnet for aktivitet. MDG kommer dermed på delt andre plass.

4. plass: Venstre med 15 poeng

Venstre havner så vidt utenfor pallen, men kan glede seg over å score best av alle på sykkelpolitikken. Stikkord er; statlig belønningsordning, dobling av statlige bevilgninger til sykkelveier og utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett. Venstre er også eneste parti som har klare formuleringer om grønne resepter og fysisk aktivitet som alternativ til medisin. På andre områder har Venstre gode intensjoner, men er mindre konkrete, blant annet når det gjelder skolemåltid og fysisk aktivitet i skolen.

5. plass: Kristelig Folkeparti med 13 poeng

KrF har gode formuleringer om tilrettelegging for mer bruk av sykkel. De lover 1 time daglig fysisk aktivitet i skolen og er det eneste partiet med lovnader om bedre tilrettelegging for trening i arbeidstiden. KrF er også alene om skattefritak for trening i arbeidstiden utenfor bedriftens eget lokale. Partiet kommer likevel langt dårligere ut enn de gjorde for fire år siden på tilsvarende test og må ta til takke med femteplassen.

6. plass: Senterpartiet med 12 poeng

Senterpartiet leverer midt på treet på de fleste områdene vi har undersøkt. Riktignok er de blant partiene med klarest lovnader når det gjelder en time daglig fysisk aktivitet i skolen og gjeninnføring av skolefruktordningen. Skolemåltid er de også for, men får trekk for at de ønsker egenandel. Når det gleder sykkelveier er formuleringene litt lite konkrete. Senterpartiet markerer seg positivt med konkrete grep knyttet til aktiv arkitektur og design. De får også pluss for nasjonal satsing på fysisk aktivitet, selv om de sier lite konkret om hva det innebærer.

7. plass (delt): Høyre med 6 poeng

Høyre har svært få konkrete tiltak i sitt program på områdene vi har testet. Partiet er for både fysisk aktivitet og sunne måltidsvaner i skolen, men ønsker kun å spre gode erfaringer og eksempler til skoler og kommuner. På samme måte vil de stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder, noe som ikke kan sies å være særlig forpliktende.

7. plass (delt): Fremskrittspartiet med 6 poeng

Fremskrittspartiet kommer i likhet med regjeringspartner Høyre dårligst ut av denne testen. Frp har svært vage formuleringer på områdene vi har sjekket. Selv ikke når det gjelder å fjerne skattleggingen av trening dekket av arbeidsgiver, leverer de. De får trøstepoeng for gode intensjoner når det gjelder gang- og sykkelsatsing, samt ønsker om tilrettelegging for fysisk aktivitet i skolen og samfunnet generelt.