Sprek

De aller fleste løper til høyre. Men hvorfor?

Vi har sjekket flere populær turstier rundt vann, og folk flest løper mot klokken. – Kan ha med jordrotasjonen å gjøre, sier idrettsforsker.
Abonnent