• SLUKET: Gunnar Rasmussen har driftsansvar på 17 idrettsanlegg i Bergen kommune. Tidligere denne måneden sto den helt nye kunstgressbanen på Varden klar, blant annet med sluk som skal hindre granulatsvinn. FOTO: Ørjan Deisz

Reagerer på foreslåtte kunstgressregler: – Dette vil bli en stor kostnad å bære

Miljødirektoratets forslag til regelverk for å begrense gummisvinn skal snart opp til høring.