I dag vedtas budsjett— og økonomiplan for Bergen kommune for 2015 – 2018.

Fra talerstolen hilset Dag Skansen, leder av finanskomiteen, til Fyllingsdalen og Åsane med store ord for den kommende perioden.

Planene skal være klare til sommeren

— Ved siden av kulturhus i både Fyllingsdalen og Åsane, har vi også inntatt at det skal utvikles og bygges en idrettspark, videreutvikles en idrettspark i Myrdal i Åsane. Vi vet at dette kan realiseres med eksisterende og tilgjengelige midler, sa Skansen, og viste til at han hadde alle de politiske partiene bak seg.

Mulig samarbeid med Fylkeskommunen

Byrådet skal ha en konkret plan for hele idrettsparken allerede i løpet av første halvår 2015. Realiseringen av denne planen skal skje i løpet av økonomiperioden.

— Dette betyr en flerbrukshall ishall og håndballhall i løpet av få år, fortsatte Skansen.

Idrettsbyråd Helge Stormoen forsikret overfor Bergens Tidende at byrådet er helt konkrete med planene for Myrdal.

— Vi besitter store områder som er regulert til formålet. Man skal benytte områdene nord for vestlandshallen og syd for kunstgressbanen til idrett, og bygge ut sammen med Fylkeskommunen, sier Stormoen.

Vil selge tomten til Åsanehallen

For å få råd til idrettsparken, ser politikerne for seg en løsning der Hordaland Fylkeskommune og kommunen finansierer litt hver.

— Åsanehallen er frigitt og kan kanalisere midler ved et tomtesalg, sier Stormoen.

Er det en forutsetning at fylkeskommunen er med?

— Nei, men vi vet at de vurderer å bygge og det beste er om man kan samlokalisere fylkeskommunale og kommunale bygg, sier Stormoen.

Fylkeskommunen vil følge opp

Ordene faller i god jord i Hordaland Fylkeskommune, som ikke har hatt helt den samme oppfatningen av at samarbeidet er kommet så langt.

2. desember i år var det møte i opplærings- og helseutvalget der bygging av idrettshall i Myrdalsområdet er omtalt.

— Start på rehabilitering av nybygg ved Tertnes vgs blir fremskjøvet til 2016 slik at arbeidet er ferdig før Nye Åsane blir tatt i bruk. Det må tas kontakt med Bergen kommune for å se på en snarlig løsning, heter det i innstillingen.

Videre skriver Fylkeskommunen at dersom det ikke lykkes å få med Bergen kommune på en snarlig løsning, bygges det ny idrettshall på Tertnes i fylkeskommunal regi.

— Fylkeskommunen er i tidsnød. Vi må ha en idrettshall. Om det er riktig det Dag Skansen sier, er det helt i tråd med våre planer om å komme raskt i gang, sier leder i opplærings- og helseutvalget i fylkeskommunen, Roald Steinseide.

Følges opp av administrasjonen

Han mener det blir avgjørende å holde en god dialog med kommunen, slik at partene kjenner hverandres planer.

— Jeg kommer til å snakke med vår administrasjon om at de skal følge det opp videre og se på hvordan vi skal samhandle.

Også i Bergen kommune skal saken følges opp av administrasjonen, opplyser idrettsbyråd Stormoen.

Når det gjelder selve finansieringen, har fylkeskommunen allerede begynt å legge penger på bordet til utbyggingen

— De store midlerne vil komme 2016. Nå må vi først forsøke å få en god dialog med kommunen og se om vi kan komme i mål med en felles løsning. Det er vesentlig å få fult utbytte av offentlige kroner, slik som vi for eksempel har gjort i eksempelet med Amalie Skram, sier Roald Steinseide.