Brann har årsmøte tirsdag kveld, og det følger du direkte her på bt.no.

Branns økonomi byr ikke på de store overraskelsene. Klubben gikk med 3,7 millioner kroner i overskudd i sølvsesongen. Brann budsjetterte med et tap på 1,3 millioner kroner.

Valgkomiteen har foreslått at hele styret gjenvelges. Dermed ligger det an til at disse fortsetter: Eivind Lunde (styreformann), Siren Preto, Morten Kolseth, Henrik Lie-Nilsen (nestleder, ikke på valg), Åshild Samnøy (ikke på valg), Birger Grevstad jr. (ikke på valg) og Krister Hoaas (varamedlem, ikke på valg).

Dersom du har spørsmål kan disse stilles i direktebloggen.