Norges Fotballforbund skriver i brevet at de har registrert at banen er brukt til annen idrettsaktivitet som medfører hull og sår i banedekket. Aktiviteten det snakkes om er sleggekast, som inngår i friidrettsstevner som også arrangeres på banen.

– Vi har vært i møte med Bergen kommune og tatt opp sleggekast. Det er ikke forenelig med toppfotball, noe NFF bekrefter i brevet, sier Torbjørn Andersen, styreleder i Arna-Bjørnar.

På klubbens hjemmesider står det: "Vi regner med at ingen kunne tenke seg å foreslå sleggekast på Brann Stadion og da burde det være like selvsagt at det ikke kan foregå sleggekast på baner i kvinnenes divisjon".

Nitti hull

Hullene i banedekket oppsto etter et friidrettsstevne i juni.

– Vi talte noen og nitti kast som laget skader i dekket innenfor et lite område. Da øker faren for skader, som overtråkk, og det er derfor vi og NFF ikke ønsker at det skal være slik, sier Andersen.

Arna-Bjørnar foreslår kunstgress på hovedbanen og et kastefelt ved siden av hovedanlegget. Det ønsker ikke FRI IL Friidrett.

– Vi ønsker ikke kunstgress, for det gjør kasteøvelser umulig. Vi ønsker å ha det slik det er i dag, men vi ønsker heller ikke at Arna-Bjørnar må spille kampene sine andre steder, sier Christer Sælen, leder i FRI IL Friidrett.

Friidrettsgruppen skal arrangere to seriestevner til denne høsten. De vil mest sannsynlig foregå uten sleggekast.

– Vi skulle arrangert sleggekast på forrige stevne også, men vi valgte å ta det bort, sier Sælen.

Styrelederen i Arna-Bjørnar føler begge aktørene på banen er ute etter en god løsning.

– Utfordringen for friidretten med kasteanlegg på siden av banen er at de ikke kan arrangere større stevner. Vi har en utfordring med kapasiteten. Det blir for og imot, sier Andersen.

"Ikke tilfredsstillende"

NFF er kontaktet angående banekvaliteten til Arna Idrettspark ved flere anledninger.

Som bane for Toppseriekamper, må klubben ha skriftlig kontrakt med baneeier som garanterer bruksrett til alle norske serie— og cupkamper gjennom sesongen. Banen må dermed være tilgjengelig og spillbar når det er behov etter terminlisten. Nødvendige tiltak for å holde banen frostfri og å sikre nok gressvekst er noen av kravene.

I brevet skriver NFF at klubben i en tidligere sesong måtte utsette de to første seriekampene grunnet banens manglende kvalitet, og at dette ikke er " i henhold til lisensregelverket og på ingen måte tilfredsstillende".

NFF ber også Arna-Bjørnar gjøre rede for lisenskravet som gjelder treningsfasiliteter. Arna-Bjørnar har fått svarfrist 15. september.

– Vi vil avvente og svare NFF til vi ser innholdet i idrettsplanen. Vi må spille kampene våre i Arna, og problemstillingen med at vi kan måtte flytte kampene ut av bydelen er en jeg helst ikke vil se, sier Andersen.

Idrettsplanen blir offentliggjort torsdag.

Kapasitetsproblem

I slutten av september skal det være et møte om hvordan medlemmene i idrettslaget ønsker anlegget skal være i fremtiden, i forbindelse med Bergen kommune sin høringsrunde om Idrettsplanen for kommunen.

Klubben selv ønsker kunstgress på Arna Idrettspark, noe som ble vedtatt på klubbens årsmøte. På klubbens hjemmesider står det naturgressmatten setter sterke begrensninger for fotballen, der banen er utilgjengelig for alle fra oktober til mars. Resten av sesongen er banen forbeholdt kamper og treninger for toppserielaget og herrelaget.

– I motsetning til sleggeproblematikken så har banens tilgjengelighet vært et problem i alle år. Toppserielaget har bare to treninger på banen i de første månedene i sesongen, sier Andersen.

Fakta: Arna Idrettspark

Banen ble bygget i 2010 og skulle være hovedarena for fotball og friidrett i Arna.

Anlegget kostet 65 millioner kroner.

Da anlegget var ferdigstilt var det den største idrettsinvesteringen i Bergen kommune på ti år.