• Doddo blogger om Brann for BT. FOTO: Vegar Valde

«2016 er en høyst merkverdig sesong for Brann»

Vanskelig å klandre supportere som blir hjemme og knapt nok ser Branns kamper på TV, skriver Doddo