Spesielt besøk på norsk fotballbane. Nå tar videoen av på nettet

Denne hjorten er ikke spesielt folkesky. Torsdag morgen spilte den fotball på en bane på Osterøy.