Kun suverene nasjonalstater får innpass i FIFA. Det gjør at for eksempel samelandslaget, som samler samiske spillere fra Norge, Sverige, Finland og Russland, ikke har blitt tatt opp i det gode fotballselskap. Men samene står ikke alene.

— Det er en betydelig gjeng, så vi er ikke alene. FIFA har strammet inn regelverket sitt. Nå må man være en suveren nasjonalstat for å komme inn i FIFA. Før het det at FIFA skulle ha rom for alle. Men disse ordene har de måttet bite i seg, sier Leif Isak Nilut, president i Samisk Fotballforbund, til Finnmark Dagblad.

Non FIFA Board ble offisielt stiftet under et møte i Brussel i helgen. Samene er bedt om å spille den første offisielle kampen i regi av den nye organisasjonen, mot Nord-Kypros til sommeren.

— På norsk side ser vi for oss Alfheim som en arena for dette. Vi har hatt uformelle samtaler med dem og de er positive, sier Nilut.

Også på damesiden ønsker Samelandslaget å satse. Blant annet skal Tibet ha ytret ønske om å spille mot Sápmi.