Samene inn i nytt forbund

Samene har ikke fått innpass i Fifa eller Uefa. Nå går de i stedet sammen med 72 andre folkegrupper og lager sitt eget internasjonale fotballforbund.