• BIDROG: Tove-Irene Herdlevær meiner fysisk aktivitet har vore til hjelp under sjukdomen. – Eg var i OK form før eg blei sjuk, og det trur eg bidrog til at eg kom meg relativt raskt att, seier Herdlevær. FOTO: Rune Sævig

I 2017 blei stafetten bytt ut med beintøff behandling på Radiumhospitalet. I 2018 blei det både stafett og «løp for å leva».

– I år skulle eg delta om eg så måtte krypa, seier Tove-Irene Herdlevær.