Audun Lysbakken og Oddny Miljeteig brenner for å gjennomføre en bydelsreform som er noe langt mer enn den bystyret har vedtatt fra kommende årsskifte. De frykter at den bare blir et nytt «supperåd».

SVs nestleder og partiets toppkandidat i Bergen ønsker for det første å innføre direkte valg på medlemmer i bydelsstyret, og for det andre å gi bydelspolitikerne det avgjørende ord i alle store saker som berører bydelen.

– Bydelsstyrene må bli en skikkelig maktfaktor både innen byutvikling, arealplanlegging, eldreomsorg, kultur og skole. Lokaldemokratiet vil dø hvis det ikke får skikkelige oppgaver, mener Miljeteig.

Liten fare for kupp?
Lysbakken har vært i Brasil og Spania og studert hvordan lokaldemokratiet kan utvikles i ytterste potens. Det er fremfor alt den folkelige innflytelsen i Sevilla som har gjort inntrykk. Han mener at erfaringene fra den spanske byen bør overføres til Bergen. «Deltakende budsjettering» er begrepet han bruker.

– Folkemøter, ja, rene allmannamøter omkring i bydelene har reell avgjørelsesmyndighet over budsjettene. Etter hvert er stadig større deler av bybudsjettet overført til folket i bydelene, sier han.

– Det må da ende med kaos, og gi grunnlag for politiske kupp?

– Nei, noe kupp nytter ikke, ettersom oppmøtet alltid er stort. Systemet har fått høy legalitet i befolkningen. Det er en modell etter mitt hjerte, for folk flest blir trukket direkte inn i de dilemmaer politikerne har. Det er ingenting som tyder på at denne avgjørelsesprosessen har ført til kaos på noen måte, sier Lysbakken som nå skriver bok om demokratiet i Sevilla.

– Bergen en sinke
Han mener at Bergen er en «demokratisinke», også i forhold til Norges hovedstad, der bydelsdemokratiet er mer utviklet.

– Det er rart å tenke på, når vi vet at bergenserne er så sterkt engasjert i det som skjer omkring oss, tilføyer Lysbakken.

Både han og Miljeteig er overbevist om at sterk satsing på bydelsstyring er det beste boterådet mot fallende valgdeltakelse og økende politikerforakt.

– En viktig oppgave er å gi folk «eierskap» til politikken. Da øker også engasjementet. Vi må demokratisere demokratiet, er ordene Lysbakken bruker.

Begge er alt annet enn bekymret for at bystyret vil komme i skyggen og bli skadelidende hvis Sevilla-modellen blir overført til Bergen. Det blir heller mer interessant å være folkevalgt når det folkelige engasjementet øker, mener de.