Derfor er trasseen gjennom Numedal til Geilo, og deretter til Voss, mer sannsynlig. Dette fortalte lederen for regjeringens høyhastighetsutredning Tom Stillesby i Stortinget tirsdag formiddag.

- Alternativet hadde vært en tunnel under nesten hele Hardangervidda. Årsaken til at vi ikke når opp til Finse på 1200 meter over havet, er de europeiske kravene til jernbanebygging. Det heter at stigningen skal være maks 12 promille. Med det som utgangspunkt er det ikke mulig å nå opp til verken Myrdal eller Finse, forklarte Stillesby på et togseminar SV arrangerte.

Flere vil reise

Han fortalte også at ferske beregninger viser at godstrafikken på en høyhastighetsbane ikke vil utvikle seg så positivt som man hadde håpet. Markedsundersøkelser som utvalget har fått utført, tyder på at godstransportørene kvier seg for å satse på toget i fremtiden, selv om reisetiden mellom de største byene halveres. Årsaken er at operatørene ikke stoler på punktligheten ved jernbanen, ut fra negative erfaringer over lang tid.

Men sjefsutreder Stillesby hadde også helt ferske tall som viser at folk gjerne vil bruke toget, dersom de kommer seg mellom storbyene på tre timer.

De nyeste oppjusteringene på Oslo-Bergen tilsier 4,35 millioner reisende pr./pr. år, mens tallene fra i vår var 3,0 millioner. Dette er beregninger for år 2024, når høyhastighetstoget kan være i drift.

Den mest lønnsomme trassen mellom Oslo og Bergen vil likevel gå gjennom Telemark over Haukeli. Da kobler man seg på Haugesund og Stavanger. En slik bane vil langt på vei kunne drives lønnsomt basert på befolkningstettheten i ved de største stasjonene.

- Dystert Bergen-Stavanger

Den såkalte Vestlandsbanen, mellom Bergen og Stavanger over Stord, fremstår ikke som særlig attraktiv ifølge utredningen så langt. Godt under en million passasjerer, ned mot 970 000, er det beste de kan håpe på over denne strekningen, mener Stillesby. Og da legges banen utenom Os, der det kunne vært noen sjeler å hente.

Arbeidet med høyfartstog i Norge, som samferdselsdepartementet har bestilt etter pålegg fra Stortinget, skal være ferdig 1. februar neste år. Rapporten sendes da ut på høring, og regjeringen legger frem en stortingsmelding i god tid før valget i 2013.

Utredningsarbeidet går nå mot slutten, og utvalget starter skrivingen av sin rapport den 1. november, opplyste Tom Stillesby på hurtigtogseminaret. Der ble også miljøkonsekvenser og samfunnsøkonomiske konsekvenser av høyfartstog i Norge vurdert.