Det sitter syv byråder ved enden av det ovale bordet på møterommet i rådhusets 13. etasje. Utsikten mot sentrum er av det slaget byens mest kjøpesterke leietakere er villig til å betale millioner for, men byrådsleder Monica Mæland sitter med ryggen til vinduene. I den andre enden sitter hennes kommunaldirektør Robert Rastad, assistert at den nye informasjonsdirektøren Eva Hille og byrådets faste sekretær gjennom 11 år, Svein Klæboe.

Byrådet har vært lukket for pressen i alle år, men torsdag 26. august 2011 fikk BT som første avis være flue på veggen under et møte der diskusjonen gikk høyt, og BT fikk det glatte lag.

-Jeg er glad for at Folkets Hus får skrive artikler i byens største avis, sier byrådsleder Monica Mæland i det byrådsmøtet åpner. BTs oppslag om Høyres brutte skoleløfter har ødelagt frokosten og de første timene for byrådslederen, som høster latter rundt bordet for sin sarkasme. Hun varsler allerede nå at dette oppslaget er en sak hun vil ta opp under eventuelt.

Hastesakene

Byrådet hver torsdag er byens politikkmaskin. Årlig behandles over 1000 saker, 40 prosent av disse vedtas av byrådet, resten går til bystyrekomiteene, og ca. halvparten av disse igjen havner i bystyret. Med disse sakene følger et forslag til vedak fra byrådet. Det hender ikke så sjelden at den innstillingen som kommer fra byrådet endres av bystyret, men stort sett er avgjørelsen tatt når byrådet har sagt sitt.

Før sakene kommer til byrådet, er de innom en byrådskonferanse. Disse møtene holdes normalt om tirsdagen. Det er her de politiske diskusjonene om sakene og hva byrådet skal mene foregår. Byrådet er en koalisjon av tre partiet med ulike oppfatninger i mange saker. En politisk plattform og en byrådserklæring gir retning til svært mange saker byrådet behandler, men konferansen viser at byrådet ikke alltid er enig, selv om byrådene nesten uten unntak stiller seg samlet bak de vedtak og innstillinger som byrådet kommer med.

26. august var det to hastesaker oppe i byrådet. Den ene gjaldt sykkel-VM i 2016 og om Bergen skal være søkerby. Men før det kommer så langt, er det spørsmål om Bergen skal være med i konkurransen med andre søkerbyer i Norge. Sykkelforbundet vil gjerne arrangere sykkel-VM og har bedt norske byer melde sin interesse.

Skeptisk

Torsdag hadde det oppstått en viss usikkerhet om forbundets søknad, ikke minst fordi budsjettet så ut til å være dobbelt så stort som det sykkel-VM i København opererer med. Det kunne få noen til å stille spørsmål ved seriøsiteten.

Finansbyråd Liv Røsland (Frp) er svært skeptisk til søknaden.

- Jeg forbeholder meg retten til å si nei til å søke, selv om vi skulle bli innstilt som nummer en blant søkerbyene.

Hun uttrykker uro over at bordet kan fange dersom Bergen melder sin interesse nå og legger til:

- Det er ikke beroligende å se at Sykkelforbundet klesser til på denne måten.

Lisbeth Iversen (KrF) sier hun har vært positiv, men mener et endelig go må vente inntil en har fått en skikkelig økonomisk gjennomgang.

Også Øistein Christoffersen (Frp) uttrykker uro over at Bergen står som søker uten at det på dette tidspunktet foreligger en statlig garanti.

- Hvor skal vi ta pengene fra? spør han.

- Gud og mirakler

Filip Rygg drømmer om at Skansetunnelen skal være ferdig slik at Bryggen er bilfri når sykkel-VM går av stabelen.

- Du tror på Gud og mirakler, sier Mæland megetsigende.

- Det er ikke noe nytt, svarer Rygg til allmenn latter.

Så runder Mæland av debatten med å slå fast at byrådet fortsatt vil gå videre med saken, men at det må være lov for byråder å uttrykke sin skepsis.

- Bystyret må uansett avgjøre denne saken.

- Kan jeg få gi denne til BT, spør Hove.

- I dag er jeg fristet til å si at BA bør få den. Men pass på at dine uttalelser blir balanserte, formaner hun.

Munterhet

Også en rettsavgjørelse er innom konferansen. En mindre byggesak havnet som klagesak hos Fylkesmannen, og kommunen fikk medhold. Forslagsstiller har tatt saken til retten og kommunen tapte. Nå er spørsmålet om kommunen skal anke. Saken må opp som hastesak fordi ankefristen er i  ferd med å gå ut. Lisbeth Iversen har forslått å anke, Mæland er skeptisk.

-Når jeg ikke ønsker å følge innstilling er det ikke fordi jeg ikke er enig i at dette er en sak vi normalt burde anke. Men akkurat nå har Kommuneadvokaten svært mye å gjøre . Skal vi ta en sak til Høyesterett i dagens situasjon, må det være en prinsippsak av en viss størrelse.

Lisbeth Iversen, kjemper ikke voldsomt imot. Hun sier hun selv har vært i tvil, og avslutter til byrådets munterhet.

-Jeg har normalt ingen problemer med at Lagmannsretten underkjenner Fylkesmannens vedtak.

Så ber Mæland om lov til å fortelle Næringsrådets samferdselskonferanse samme dag at hvor byrådet vil at Kyststamveien skal gå, selv om saken først formelt skal behandles tirsdagen etter, og får lov til det.

Denne dagen behandler byrådet nærmere 15 saker. Diskusjonen rundt sakene foregikk i byrådskonferansen noen dager før, nå skal bare vedtaket gjøres og det skjer uten en eneste kommentar fra byrådets medlemmer. Det hele tar under et minutt.

Prinsessekjole

Så ramler det inn med eventuelt-saker som bare kort refereres, før byrådslederen vil ta oppgjøret med BT. Det meste av dette er kjent i et innlegg fra byrådslederen som ble lagt ut på BTs nettsider torsdag ettermiddag. Her et par høydepunkt fra Mælands redegjørelse til byrådet.

Om at henvendelsen kom på et tidspunkt da det passet ganske dårlig:

- For en gangs skyld hadde jeg det litt hektisk.

Om at Høyre var uforberedt på at det skulle komme spørsmål om dette fra BTs side:

- Faktagrunnlaget var for dårlig. Det var for mye ord og for lite tall.

Om at hun har klaget til BT samme morgen:

- Jeg har ikke noe håp om å nå frem.

Om at BTs oppslag vil sette sitt preg på debatten rundt skolepolitikk i ukene fremover:

- Det faktagrunnlaget vi nå har utarbeidet, bør alle dere som skal delta i skoledebatter ta med dere.

Og helt til slutt forteller Monica Mæland om datterens prinsessekjole, og Filip Rygg sier at den kjolen ville sikkert hans sønn gjerne hatt. Og alle rundt bordet ler litt, for Rygg har fortalt at sønnen liker å kle seg ut i kjole, men så eksploderer latteren når Rygg med et smil smeller til med:

-Det er kanskje ikke så rart med tanke på hvordan jeg går kledd i helgene.