- Det har vært vekst og utvikling tross vanskelige år. Men det er ikke til å stikke under stol at den økonomiske tilstanden spesielt har gått ut over skolesektoren. Men nå ser det ut som vi kan komme ut av ROBEK-listen om et par år.

Det er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Austevoll kommune, Ove Fagerbakke, som sier disse ordene.

Flere år med skakkjørt økonomi, gjeld og driftsunderskudd, førte til at fiskerikommunen i Hordaland kom på ROBEK-listen da listen ble opprettet i 2001 - og siden har den blitt der, skriver aftenposten.no.

Satt under administrasjon

Litt forenklet sagt er en ROBEK-kommune en kommune som på grunn av dårlig økonomi er satt under administrasjon og trenger fylkesmannens godkjennelse for sine budsjetter.

Per 14. juli var det registrert 52 ROBEK-kommuner i Norge.

Kommuner generelt har mange lovpålagte oppgaver. Mange vil si at de frie midlene og spillerommet til kommunene er svært begrensede.

- I ROBEK-kommunene er det økonomiske spillerommet helt borte, sier valgforsker Frank Aarebrot.

To scenarier for valgdeltagelse

- Når det ikke er noe spillerom, hva slags valgkamp kan politikerne tenkes å drive der da?

- Det må gudene vite. De må rett og slett finne saker som ikke koster noe, sånn som å true med å innføre nynorsk eller regulere skjenketidene, sier Aarebrot.

- Er det noe som kan påvirke valgoppslutningen?

- Jeg har ikke sett spesifikt på statistikken når det gjelder valgoppslutningen i ROBEK-kommuner versus andre kommuner. Men slik jeg ser det, er det to mulige scenarier: Enten gjør situasjonen at opposisjonen mobiliserer og man får en økt valgdeltagelse. I tilfeller der kommunestyret har vært enig om det meste, inklusive budsjettet og der det vil være vanskelig å finne alternativer, kan det føre til lavere valgdeltagelse, sier han.

Svinger stort

Det viser også en gjennomgang Aftenposten.no har gjort når det gjelder valgdeltagelse i prosent ved kommunestyrevalget i 2007.

Valgdeltagelsen svingte mellom 50 og 73 prosent. Gjennomsnitt for hele landet var 61,2 prosent.

I Austevoll gjorde Frp et svært godt valg i 2003. Helge Andre Njåstad, da 23 år, ble den yngste ordføreren kommunen noensinne hadde hatt.

Han har sittet som ordfører siden, og tar gjenvalg i år.

- Det er gammel gjeld og underskudd gjennom flere år forut for 2001 som førte til at vi kom på listen. Det har satt preg på oss i disse 11 årene og vært en stor bremsekloss, sier Njåstad.

- På god vei til en bedre situasjon

- En lang stund var vi den verst stilte kommunen i fylket, men nå er det flere andre kommuner som har gått forbi oss, og vi er på god vei til en bedre situasjon, legger han til.

- Vi har og har hatt svært lite spillerom. Det som driver oss, er at vi nå ser enden på dette. Nå går vi mot overskudd. Gjelden er på 14 millioner, men det ligger an til et kommuneoverskudd på 15 millioner for inneværende år, sier han.

For å kunne spe på den slunkne kommunekassen vedtok kommunestyret i Austevoll å innføre eiendomsskatt for innbyggerne i 2001, skatten ble ytterligere økt i 2008 til protester fra Frp.

Et av partiets valgløfter er å holde frem slik kommunen stevner og at eiendomsskatten må bort.

- Eiendomsskatten på hus, hytter og næring utgjør 8 millioner i året, jeg mener vi fint kunne klart oss uten å måtte belaste innbyggerne med denne ekstrabeskatningen. Et bortfall av eiendomsskatten ville fremmet investeringslysten og vil bidra til mer verdiskapning, rett og slett gjort kommunen mer attraktiv, sier han.

Vil skissere alternativer

Ove Fagerbakke er en av hans argeste motstandere.

- Jeg mener hovedgrunnen til at vi er på rett vei, er at vi innførte eiendomsskatt. Sånn sett er det Frp og Njåstad som høster gevinster av et vedtak de var i mot, sier han.

- Hva slags valgløfter skyver opposisjonen og Arbeiderpartiet frem i Austevoll?

- Arbeiderpartiet har hatt andre prioriteringer innenfor budsjettrammene. Vi synes det er viktig å skissere alternativer for befolkningen når driftsunderskuddet er betalt. Vi ønsker økonomisk handlingsrom også etter at vi kommer av ROBEK-listen. Vi er redd for å havne i en situasjon hvor eiendomsskatten blir tatt vekk og at man ved neste korsvei må kutte i tjenestetilbudet for å få budsjettet i ballanse, sier han.

Han mener valget i år blir spennende.

- Meningsmålinger viser at Høyre har fremgang. Frp, Krf og Sp har funnet hverandre, mens Arbeiderpartiet og Høyre har i opposisjon stått samlet i stort sett alle saker. Det store spørsmålet blir derfor om Fremskrittpartiet og Njåstad klarer å holde stillingen, sier Fagerbakke.

Si din mening i kommentarfeltet under!