TRON STRAND

— Norge må fortsatt presse Australia til å ta flyktningene i havn. Det Australia gjør er helt uhørt, men vi kan ikke la menneskene i stikken. Det er ikke flyktningene som må lide hvis det ikke oppnås enighet. Norge må i så fall ta imot noen eller alle av rene humanitære årsaker, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF).

Norske toppolitikere åpner for et nasjonalt kompromiss for å redde flyktningene på «Tampa». Alle fordømmer Australia.

Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti gir alle sin uforbeholdne støtte til regjeringen. Samtidig varsler de at regjeringen vil få støtte hvis situasjonen tvinger myndighetene til å akseptere et ansvar for flyktningene om bord på det norske skipet.

— Vi ønsker å gi regjeringen ryggdekning. Det avgjørende er å få Australia til å ta ansvar. Landet har håndtert saken på en ubegripelig måte. Vi står overfor en dramatisk humanitær situasjon. Jeg er parat til å drøfte løsninger med regjeringen, og jeg forstår et en mulighet er å ta flyktninger til Norge, sier Høyres leder, Jan Petersen.

Vil dele byrdene

— I en slik kritisk situasjon er det viktig å støtte regjeringen. Det gjør Venstre. Australia må åpne for at flyktningene kan få gå i land, særlig for å sikre tilfredsstillende nødhjelp og medisinsk assistanse. Det er Australia som har nødhavnen. Når nødhjelpen er på plass, så kan landene som er involvert bli enige om en byrdefordeling som åpner for at noen av flyktningene kan komme til Norge, sier Lars Sponheim (V).

— Som tidligere skipsfartsminister må jeg si at jeg er stolt av rederi og mannskap, men jeg er meget opprørt over australske myndigheter, sier Sponheim som også mener saken bør få et etterspill for Australia.

Vil avvente utspill fra FN

— Jeg mener flyktningene bør få komme til Norge, hvis det ikke finnes andre løsninger. Mennesker i en slik nødssituasjon kan ikke bli behandlet som kasteballer over lang tid. Australias handlemåte er helt uakseptabel. Saken bør få konsekvenser for det internasjonale sjørettsregelverket, sier Odd Roger Enoksen (Sp).

— Australia opptrer på en inhuman og lite medmenneskelig måte. Det er Australia som bærer ansvaret, og regjeringen har så langt gjort det som skal gjøres. Hvis Norge skal ta imot flyktningene må det eventuelt skje som et resultat av at FNs høykommissær for flyktninger ber om det. Men det er ingen ønskelig situasjon, sier SVs nestleder, Øystein Djupedal. Han uttrykker også sin beundring for mannskapets og rederiets håndtering av saken.

Blankt nei fra Hagen

Frps leder, Carl I. Hagen, er den eneste politiske toppfiguren som blankt avviser å ta imot noen av flyktningene.

— Ikke under noen omstendighet skal Norge ta imot flyktningene. Det må ikke åpnes en ny smuglerrute for illegale innvandrere. Det er Australia som må ordne opp. Norge kan, i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger, etablere et egnet tilholdssted i området, og eventuelt betale noe av regningen, sier Carl I. Hagen.

ÅPNER: Kjell Magne Bondevik åpner for at Norge tar imot flyktninger fra "Tampa" av rent humanitære årsaker.
ARKIVFOTO: SCANPIX