Ifølge en fersk årsrapport fra FNs arbeidsorganisasjon ILO kommer IT-eksplosjonen på lang sikt til å revolusjonere arbeidsmarkedet. Men bare få av utviklingslandene vil kunne dra nytte av denne revolusjonen, mener ILOs fagfolk.

Årsaken er at de fattige landene henger igjen i IT-utviklingen. Altfor få mennesker i utviklingsland har tilgang til internett: Bare 5 prosent av jordas befolkning er nettbrukere, og 19 av 20 nettbrukere lever i rike industriland, heter det i rapporten.

Det globale tallet på arbeidsløse lå ved årsskiftet på 160 millioner, 20 millioner mer enn før den økonomiske krisen i Asia toppet seg i 1998.

For at de fattige landene skal kunne styrke sysselsettingen, må de få bedre IT-forhold, for eksempel flere telefonlinjer og økt internett-tilgang, ifølge rapporten.NTB