De fleste har hatt mer enn én jobb i over ett år, mens én av fem i undersøkelsen har hatt to jobber i mer enn fem år, viser rundspørringen selskapet Liverpool Victoria har gjort blant 1.000 voksne.

Over halvparten av dem som har to jobber, bruker over ti timer i uken på ekstrajobben. Mer enn én av seks bruker minst 21 timer på sin jobb nummer to i tillegg til den tiden de tilbringer hos sin hovedarbeidsgiver.

Betaling av daglige utgifter, gjeld eller studielån, eller sparing til feriereise, er de viktigste årsakene til at mange har to jobber, viser undersøkelsen.