• Nice-traktaten ble vedtatt i desember 2000 på EU-møtet i Nice. Den er et omfattende dokument for endringer i EUs regelverk, og åpner for en omfattende utvidelse av EU.
  • Traktaten må ratifiseres av alle EU-land, noe parlamentarikerne i hvert enkelt medlemsland kan vedta, bortsett fra Irland.
  • Irland var det eneste EU-landet som krevde folkeavstemning om så omfattende endringer som denne traktaten representerer.
  • Irland hadde i fjor en folkeavstemning, med bare rundt 32 prosents valgdeltagelse. Nær 54 prosent stemt nei. Hovedargumentet fra nei.siden var da at Irland mister sin militære nøytralitet ved å engasjere seg i EUs nye forsvars— og sikkerhetspolitikk, som er en del av den nye traktaten.
  • Etter det har EU-landene gitt formell anerkjennelse av Irlands sikkerhetspolitiske nøytralitet i håp om et ja denne gang, men nei-siden mener det er tvil om tolkningen. n Ved denne valgkampen har nei-sidens argumenter variert fra Sinn Fein som argumenterer mot den nye europeiske, føderale superstaten, De Grønne som peker på EU som en kapitalistisk rikmannsklubb, som forakter miljøverdiene, til bønder som frykter at de skal bli utkonkurrert av resten av Europa.
  • Og ikke minst er det høyreorienterte, katolske Irland skeptisk til et Europa som kan påtvinge befolkningen en liberalisering av deres svært restriktive abortlov.