n Janne Haaland Matlary, f 1957.

n Dr.philos. Professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.

n Statssekretær (for KrF) i Utenriksdepartementet 1997-2000.

n Rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og for Det pavelige råd for familien.