— Saddams sekulære sosialistregjering har mistet all troverdighet, lød budskapet som ifølge amerikansk etterretning utvilsomt kom fra Osama bin Laden.

— Sosialister er vantro, uansett hvor de måtte befinne seg, fortsetter bin Laden i opptaket, der han likevel oppfordrer alle troende muslimer til å støtte Irak i en krig mot USA.

— Vi følger med stor bekymring korsriddernes forberedelser på å innlede en krig mot muslimenes tidligere hovedstad og innsette en marionetteregjering, sier bin Laden.

— Men det bør bare kjempes i Guds navn, ikke i nasjonale ideologiers navn, ei heller for å sikre seier for de uvitende regjeringene som styrer i alle arabiske stater, inkludert Irak, sier bin Laden i opptaket.

På tross av bin Ladens utfall mot Saddam hevdet amerikanske talsmenn tirsdag kveld at opptaket bekrefter USAs påstand om at de to har nære forbindelser.

Utenriksminister Colin Powell brukte i forrige uke den påståtte forbindelsen som argument for å gå til krig mot Irak, uten å legge fram konkrete beviser for noe slikt samarbeid.

Vestlig etterretningskilder, også amerikanske, har tidligere kontant avvist disse påstandene fra Det hvite hus, og opplyst at det ikke foreligger beviser for noe samarbeid mellom regimet i Bagdad og bin Ladens nettverk.

Eksperter på al-Qaida har samtidig fastholdt at bin Laden bare har forakt til overs for Saddam Hussein, mens Iraks president snarere frykter enn støtter islamske fundamentalister som bin Laden.

(NTB)