LARS ATTRUPSkørping, Jylland Det var distriktsveterinæren med en alvorlig nyhet som kan få vidtrekkende konsekvenser — ikke bare for familien Hyldgaard, men for hele den danske oksekjøttbransjen. Distriktsveterinæren kunne fortelle at et av dyrene i familiens besetning var smittet med kugalskap. - Det var et sjokk. Det er komplett ubegripelig for oss hvordan det kan ha skjedd, og akkurat nå aner vi ikke hva som skal skje. Om hele vår besetning skal slaktes og gården stenges, forteller Jens Hyldgaard. Gården har vært i familiens eie siden 1950-årene, og Jens Hyldgaard driver den i dag sammen med sin far. - Vi har ikke kjøpt dyr utenfra siden 1976, da vi kjøpte noen fra en nabo. Så den veien kan smitten ikke ha kommet. Og jeg kan garantere at vi aldri har kjøpt rent kjøtt og benmel til å fôre dyrene med. Men jeg kan naturligvis ikke vite om det har vært rester av kjøtt og benmel i det kraftfôret vi har kjøpt, sier Jens Hyldgaard. Nettopp kjøtt og benmel er under mistanke for å kunne spre kugalskap. Men DLG, som har solgt for til Hyldgaard siden 1996, opplyser at det ikke har vært kjøtt og benmel i de blandingene han har kjøpt. Imidlertid tas det ene forbehold at Plantedirektoratet i 1996 fant mikroskopiske spor av kjøttbenmel i en av forblandingene. Jens Hyldgaard peker selv på en mulig smittekilde: - Det spises utenlandsk oksekjøtt i Danmark, også her i området. Folk kaster beina. Reven eller andre ville dyr fortærer restene på vår mark, hvorpå benrester kanskje havner i fôrhøsteren eller på annet vis ender med å bli spist av storfeet. Det er den eneste forklaringen jeg kan finne, sier han.