PER MARIFJÆREN

-— Vi er nå i full gang med å kartlegge mulighetene som finnes, og er i løpende kontakt med kommuner, fylkesmenn og ikke minst de som allerede driver mottak, sier regionleder Atle Berge i UDI Vest. UDI Vest, som omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland, sonderer nå hvor nye mottaksplasser kan opprettes raskest mulig. Idag finnes 13 mottak i regionen, med totalt 1300 asylsøkere. Den ledige kapasiteten på dagens mottak er 150, opplyser Berge. Under toppen i 1993 hadde regionen hele 28 asylmottak, og det er disse som nå vurderes gjenåpnet. -- Jeg kan ikke gi noen konkret liste over steder vi vurderer, men det er klart at flere tidligere mottak er aktuelle, sier Berge. Privat innkvartering er ikke aktuelt i denne omgang, på tross av at flere familier har stilt seg til disposisjon overfor UDI. -- Vi har hatt flere henvendelser fra folk som tilbyr husrom, men privat innkvartering er foreløpig ikke på tale, sier han.