Meldingene om betalingsstans har allerede figurert i aviser i Harare.

— Informasjonen er korrekt, sa talsmann Thomas Dawson.

Harare-avisen Financial Gazette skriver at regjeringen til president Robert Mugabe har innstilt alle betalinger på internasjonale lån, ikke bare Pengefondets.

Zimbabwes utenlandsgjeld er anslått til 4,5 milliard dollar - 41 milliarder kroner.

Økonomien i Zimbabwe er på sammenbruddets rand. Regjeringen mangler valuta til å kjøpe strøm og drivstoff. Drivstoffmangelen er blitt vesentlig større de siste ukene. Det er lange køer foran bensinstasjonene, og søppelet ligger uavhentet siden det ikke finnes diesel til søppelbilene.

Pengefondet innstilte nye lån til Zimbabwe i oktober 1999 etter at regjeringen gikk bort fra forsøk på å liberalisere økonomien. Zimbabwe sto igjen med svært få långivere og små valutareserver. Siden har det bare gått nedover.