Situasjonen for flyktningene utfordrer ifølge Yrkesorganisasjonenes Sentralorganisasjon YS de viktigste verdiene som norsk og internasjonal fagbevegelse er bygd på, nemlig solidaritet og respekt for mennesker.

Derfor innledet YS onsdag dialog med australsk fagbevegelse for å søke støtte til kravet om hjelp til de 438 flyktningene om bord i «Tampa».

På vegne av 200.000 medlemmer oppfordrer YS nå Australia til ikke å tvinge «Tampa» ut i internasjonalt farvann, men tillate at Røde Kors i Australia og Norge får hjelpe de 438 flyktningene.