Meteorologene ved senteret opplyste at orkanen var av kategori én, som er den svakeste kategorien på skalaen som går opp til fem. Wilma befant seg da over Det karibiske hav mellom Honduras og Jamaica.

Ifølge fagfolkenes beregninger vil orkanens sentrum i løpet av de neste dagene streife både den mexicanske halvøya Yucatan og de vestlige delene av Cuba. Deretter beveger den seg trolig i retning av delstaten Florida lengst sørøst i USA.