Det fastslo det såkalte Sårbarhetsutvalget, som ga regjeringen en rekke forslag til bedre terrorberedskap i fjor sommer.

Kåre Willoch, som ledet utvalget, mener regjeringen arbeider for tregt.

— Det er behov for større tempo. Det har ikke vært påfallende fremdrift i arbeidet med utvalgets innstilling, sier Willoch til Bergens Tidende.

Utvalget pekte på en rekke faktorer i sitt søkelys på blant annet faren for terrorangrep mot offshoresektoren.

  • Norske olje- og gassinstallasjoner er ikke konstruert for angrep med militære våpen. En installasjon kan fullstendig knuses i løpet av kort tid.
  • Hele beredskapspolitikken, som ble utformet på slutten av 1970-tallet, må vurderes på nytt. En produksjonsstans i dag vil få langt alvorligere konsekvenser olje- og gassmottakere enn på 70-tallet.
  • Det er betenkelig at personer som må antas å innebære risiko, blir engasjert innen olje- og gassvirksomheten.

Willoch mener Norges posisjon som en gigant innen olje- og gasseksport gjør oss utsatt.

— Det kan tenkes at noen av våre kunder, land som handler med oss, kommer i konflikt. Da risikerer vi at noen vil ramme dem, ved å angripe vår eksport, sier han.

Willoch understreker at Sårbarhetsutvalget også pekte på faren for andre typer angrep mot norsk samfunnsliv - og petroleumsvirksomhet. Han mener at datasabotasje vil kunne ramme offshoresektoren svært hardt.