KLAUS JUSTSEN

Washington

Mindre enn et halvt år etter at de 190 medarbeiderne ved Wal-Mart i Jonquiere i den canadiske provinsen Quebec lot seg organisere i den lokale fagforeningen, har konsernets hovedkvarter meddelt at forretningen stenges.

I en erklæring fra hovedkvarteret i Arkansas hevdes det at forretningen hele tiden hadde hatt økonomiske problemer, og at det nå ville bli umulig å drive den videre.

Canadiske fagforeninger snakket om en hevnaksjon, og lokale detaljisteksperter betegnet det som mer enn usannsynlig at forretningen i Jonquiere skulle gå med underskudd siden Wal-Mart der er uten konkurrenter.

Det amerikanske konsernet, som er verdens største detaljist, har siden 1994 åpnet 254 forretninger i Canada. Dette er den første stengningen, og den skal etter planen gjennomføres i mai.

Forretningen har hatt problemer siden åpningen, forklarte Wal-Marts talsmann Andrew Pelletier. Situasjonen er blitt forverret av fagforeningene. Medarbeiderne ble splittet fordi noen var medlemmer av fagforeningen, mens andre ikke var det.

Wal-Mart har inntil nå med suksess avvist enhver form for organisering av sine medarbeidere. Det har ofte skjedd med ytterst håndfaste metoder. I 2000 meldte 11 medarbeidere i slakteriavdelingen i Jacksonville, Florida seg inn i fagforeningen.

Wal-Mart løste problemet med å legge ned alle arbeidsplassene i slakteriavdelingene i alle sine forretninger. Siden da har disse avdelingene kun solgt ferdigpakket kjøtt.

Canadiske fagforeningsledere hevdet torsdag at de ville kjempe mot konsernets beslutning, som ble betegnet som en hevnaksjon. Det er imidlertid mer enn tvilsomt om de kan endre utfallet av den månedslange striden. Ifølge canadisk lov kan en arbeidsgiver stenge en forretning uten å oppgi noen grunn.

Flere observatører påpeker at beslutningen om å lukke i Jonquiere kan ses på som en advarsel til andre forretninger i Nord-Amerika der medarbeiderne har forsøkt å organisere seg i UFCW.

Wal-Mart avviser denne vurderingen med en henvisning til at medarbeiderne ved en annen canadisk forretning også har meldt seg inn i UFCW, men at konsernet ikke har planer om noen stenging.

I USA har fagforeningene inntil nå tapt alle oppgjør med det gigantiske konsernet.