— Ambisjonsnivået mellom EU og G10-landene på den ene siden og USA på den andre siden er 1 til 5, sa generaldirektør Pascal Lamy i WTO på en pressekonferanse i Geneve i går.

Han sa dermed rett ut at USA hadde gitt langt mer enn både EU og G10, der Norge er med.

Når det gjelder forhandlingene om kutt i den direkte pengestøtten til bøndene og i eksportstøtten, mener Lamy at partene nå er kommet så nær hverandre at de kan begynne reelle forhandlinger.

Slik er det ikke når det gjelder tollspørsmålene, konstaterte generaldirektøren.

— Saken må diskuteres på politisk nivå, av ministre. Alle må bevege seg, sa Lamy. Det får de anledning til neste uke, når det er ministermøte i Geneve.

Lamy ga de fattige G20-landene skryt for å være villige til å åpne sine markeder ganske mye, til tross for at dette smerter for mange av dem. Han understreket at det haster med framdriften dersom minister-konferansen i Hongkong i desember skal bli vellykket.

— Og uten suksess i Hongkong, spøker det også for å få avsluttet hele WTOs såkalte Doha-runde og få plass en nærmest altomfattende handelsavtale i løpet av neste år.