Gjennombruddet kom etter at delegatene til møtet ble enige om å fjerne alle eksportsubsidier på landbruksprodukter innen 2013, noe som har vært et viktig krav fra utviklingslandene.

Formeldt vedtatt Slutterklæringen ble formelt vedtatt under en avsluttende plenumssesjon, etter at

diplomatiske kilder ved WTO-senteret i Hongkong tidligere hadde uttalt at alle viktige uenigheter var ryddet av veien.

Venezuela og Cuba gjorde riktignok kjent at de hadde enkelte reservasjoner, men lot være å sette hardt mot hardt i et forsøk på å velte forhandlingene. Dette ville i så fall vært ydmykende for en organisasjon som i fire år har slitt med å få fortgang i den såkalte Doha-runden.

Bomull Teksten i slutterklæringen spesifiserer for første gang en dato for når Doha-runden skal sluttføres, nemlig 30. april neste år.

De rike landene forplikter seg til å fjerne eksportstøtte på bomull allerede i 2006. Dette er et følsomt punkt for USA, som tradisjonelt har tilført sine bomullsbønder betydelige statlige midler.

Innen den såkalte «u-landspakten» skal i-landene innen 2008åpne for ubegrenset tollfri markedsadgang for de minst utviklede landene (MUL) på minst 97 prosent av varene de produserer.

Myknet skvis

For Norge har det siste døgnets forhandlinger i stor grad dreid seg om å få endret en tekst som knytter forhandlingene innen landbruk opp mot forhandlingene for industrivarer og fisk (NAMA).

Til nå har disse forhandlingene vært skilt, og en sterk kobling nå kan gjøre det vanskelig for Norge å kunne både være for tollkutt for fisk og samtidig være restriktiv til det samme for landbruksvarer i forhandlingene etter Hongkong.

I det nye utkastet står fortsatt koblingen der, men den er kraftig vannet ut.