Årsaken er at EU i går foreslo ekstra store reduksjoner for de varetypene som i dag er beskyttet av høye tollsatser. Norske bønder har en stor andel av sine varer i dette øvre sjiktet, og må dermed kutte tilsvarende hardere i tollen.

EU har regnet ut at de med gårsdagens tilbud vil redusere tollbeskyttelsen for EU-bøndene med 46 prosent i snitt, men dette tallet vil ikke være representativt for Norge. De norske tollkuttene vil i snitt havne langt høyere, dersom EUs opplegg skal følges.

Nye franske veto-trusler

Landbruksminister Terje Riis-Johansens (Sp) var i går bekymret over hvilken retning forhandlingene tar.

— For Norge er dette svært negativt. Dette øker presset, og i feil retning i forhold til Norges interesser, sa Riis-Johansen til NTB.

Også internt i EU er forslaget omstridt. Frankrikes president Jacques Chirac sa etter EU-toppmøtet torsdag at Frankrike er forberedt på å blokkere WTO-forhandlingene dersom franske bønder må gi mer enn de allerede hadde gitt. Det var før gårsdagens tilbud var lagt på bordet.

Flere nyhetsbyråer siterte i går anonyme franske diplomater som stilte seg tvilende til om det siste forslaget er i tråd med mandatet EUs forhandlere har fått. Også fra Irland, Spania, Ungarn og Polen blir det meldt om skepsis til utviklingen.

De store møttes i går

EUs sjefforhandler, handelskommissær Peter Mandelson, sa i går at EU med dette forslaget har strukket seg til det ytterste, og at det vil bli trukket tilbake dersom ikke de andre partene nå er villige å gi på andre felt i forhandlingene, som handel med tjenester og industrivarer.

Mandelson og EUs landbrukskommissær Mariann Fischer Boel skulle i går kveld diskutere tilbudet med de andre fire store aktørene i WTO-spillet; India, Brasil, Australia og USA.

Men allerede før møtet kom det klager fra amerikansk side om at EU heller ikke denne gang har gått langt nok.

Drøftinger i G10

G10-gruppen, der Norge er med sammen med blant andre Sveits, Japan og Korea, skal nå studere og diskutere EUs forslag seg imellom. Kanskje vil det også bli et møte på ministernivå i slutten av neste uke, ifølge kilder med kjennskap til prosessen.

Målet med WTO-samtalene er å komme til enighet om større frihandel med landbruksvarer senest på et ministermøte i Hongkong i desember. Dersom dette ikke lykkes, ligger planen om en helt ny avtale om verdenshandelen i løpet av neste år an til å gå i vasken.