Flere WHO-eksperter er blitt sendt til Irak for blant annet å gå gjennom kreftstatistikken og undersøke hvilke substanser fra Golf-krigen som kan ha ført til økning av visse sykdommer. Blant stoffene som omfattes av undersøkelsen er utarmet uran.NTB