— Tuberkulose er den gamle sykdommen som aldri forsvant, konstaterer WHOs regionaldirektør i Europa, Zsuzsanna Jakab.

Ifølge WHO registreres det nå over 80.000 nye tilfeller av tuberkulose årlig i Europa, 3.500 bare i London. Det er en økning på 30 prosent det siste tiåret.

I Londan er det snakk om multiresistent tuberkulose (MDR-TB) i 2 prosent av tilfellene, noe som vil si en dobling av MDR-TB-tilfellene fra 2005 til 2009.

Behandling av multiresistent tuberkulose er svært vanskelig, kostbar og langvarig, og kan i Vesten koste opptil flere millioner kroner per pasient.

I store deler av den tredje verden er multiresistent tuberkulose ensbetydende med døden.

Rundt halvparten av alle som har multiresistent tuberkulose kommer til å dø av sykdommen, konstaterer WHO.

De lanserer nå en verdensomspennende handlingsplan som tar sikte på å forhindre 263.000 tilfeller av multiresistent tuberkulose fram mot 2015.

Økende innvandring fra områder der denne formen for tuberkulose er utbredt, har bidratt til økningen i Europa, først og fremst i europeiske byer, slår WHO fast.

Multiresistent tuberkulose tar flest liv i østeuropeiske og asiatiske land.