Hver dag dør 1.000 personer under 25 år, sier WHO i en fersk rapport.

90 prosent av ulykkene skjer i lav— og middelinntektsland i Afrika og Asia, skriver Verdens helseorganisasjon i en rapport som ble offentliggjort mandag.

Trafikkulykker er den viktigste årsaken til at unge mellom 15 og 19 år dør, ifølge rapporten, og en langt hyppigere dødsårsak enn hiv/aids. Mange av de unge som dør i trafikken, er fotgjengere, syklister, motorsyklister og passasjerer på billig offentlig kommunikasjon.

Korrekt bruk av hjelm reduserer risikoen for å omkomme med rundt 40 prosent og risikoen for å bli hardt skadet med 72 prosent, skriver WHO i rapporten.