Verdens matvareprogram WFP innstiller matutdelingen til 75.000 mennesker i Somalia etter at somaliske styrker pågrep organisasjonens stedlige representant onsdag.

«I lys av Idris Osmans bortføring og i lys av WFPs plikt til å beskytte sine medarbeidere er WFP med øyeblikkelig virkning tvunget til å innstille fordelingen og lastingen av matvarer fra våre lagre i den somaliske hovedstaden,» heter det i en kunngjøring fra FN-organisasjonen.

Somaliske regjeringsstyrker bortførte onsdag Osman fra FN-hovedkvarteret i byen. FN vet ikke hva begrunnelsen for pågripelsen kan være.

På grunn av den stadige volden og uroen i Somalia har de fleste humanitære organisasjoner trukket seg ut av landet. Bare FN og noen få andre er igjen.