Organisasjonen som utvikler "Wireless Application Protocol", WAP Forum, avviser påstandene om at forbrukere unngår teknologien. Forumet hevder millioner av mennesker er lykkelige med sin WAP-telefon, og at et økende antall nettsider er tilgjengelige i formatet.

— WAP er ulidelig dårlig, var konklusjonen av en spørreundersøkelse foretatt nylig av det innflytelsesrike konsulentfirmaet Nielsen Norman Consulting.

Forrige uke slo WAP Forum tilbake. Utviklerne av teknologien får støtte av det danske forskningsfirmaet Strand Consult, som hevder at teknologien er unik, og vel rustet for fremtiden.

— WAP vil ikke utvikle seg til et mini-internet, men til et eget medium som tilbyr mobilitet og fleksibiltet, hevder Strand Consults rapport.

I følge BBC News investerer Strand Consult i et par WAP-selskaper, og støtten til teknologien bør sees i lys av dette. Mange kommentatorer ser på billige WAP-telefoner som et tegn på at teknologien ikke får fotfeste hos forbrukerne.(Origo)