Meningen er å være i stand til gjennomføre forkjøpsangrep, forklarte forsvarsminister Donald Rumsfeld etter et møte med sin russiske kollega Sergej Ivanov søndag.

— Dersom et av våre land, venner eller allierte skulle blir truet med masseødeleggelsesvåpen om noen år, tror jeg enhver president, fra USA eller Russland, ønsker å ha et konvensjonelt våpen som kan angripe mål raskt og treffsikkert, sa Rumsfeld.

— De (presidentene) skal ikke behøve å føle at det eneste de har er atomvåpen som de ikke ønsker å bruke, sier forsvarsministeren videre.