Det svenske utenriksdepartementet (UD) går nå ut og fraråder svensker å dra til svineinfluensarammede Mexico. Nå kan det samme skje i Norge.

– Vi har forholdt oss til de reglene som er gitt fra Verdens helseorganisasjon i forhold til reiseråd. Vi vet nå at flere EU-land har anbefalt restriksjoner og vi vil naturligvis se på dette utover i dag også. I går sa vi at hvis man ikke må til Mexico, så kan det være klokt å utsette reisen, sier assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

Klokken 10 onsdag skal det være et møte i pandemikomiteen som er oppnevnt av Helse— og omsorgsdepartementet. Der skal man gjennomgå nasjonalt beredskapsarbeid.

– Vi skal se på hva som vil være nødvendige tiltak i ulike situasjoner, sier Guldvog.

Det mistenkes at om lag 150 mexicanere har dødd av svineinfluensaen – men så langt er det bare sju dødsfall som med sikkerhet kan tilskrives sykdommen. Myndighetene har registrert 26 sikre sykdomstilfeller. Guldvog innrømmer at situasjonen kan være mindre alvorlig enn man først trodde, men sier det er for tidlig å avblåse dette som en veldig alvorlig situasjon.

– Vi har med et helt nytt virus å gjøre, sier han.

DANIEL AGUILAR/REUTERS