På toppmøtet diskuteres et forslag om å åpne mange av ministermøtene for publikum og journalister, med videooverføring og simultantolking via internett. De viktigste beslutningene i EU-systemet tas i møter mellom medlemslandenes ministere, bak lukkede dører. Forslaget fra det østerrikske EU-formannskapet vil gi offentligheten innsyn i de sakene der EU-parlamentet har medbestemmelsesrett.

Det har vært bred enighet om reformen, som lederne håper skal gi borgerne mer innsikt og sårt tiltrengt forståelse for EUs beslutningsprosesser. Men i siste liten har britene satt seg på bakbena. Deres nye utenriksminister Margaret Beckett mener en slik åpenhet vil tvinge de reelle diskusjonene over på bakrommene.